Onze diensten

 


ORIËNTEREN

Het eerste gesprek is bedoeld om geheel vrijblijvend te inventariseren waarom u ons heeft benaderd en wat wij voor u kunnen betekenen. Na afloop kunt u beslissen of en hoe u verder gebruik wilt maken van onze diensten.

ADVISEREN

Na de oriëntatie gaan wij een grondig onderzoek uitvoeren waarbij wij ingaan op uw financiële positie, uw wensen en doelen. Aan de hand daarvan stellen we een persoonlijk plan van aanpak op dat dient als basis voor een gedegen en passend advies. Wij willen dit uiteraard graag uitgebreid met u bespreken en toelichten.

AANPASSEN

Wij kunnen u ook van dienst zijn nadat u een product hebt aangeschaft. Dat kan bijvoorbeeld gaan over adviseren en bemiddelen over (eventuele) aanpassing van het product vanwege gewijzigde omstandigheden (echtscheiding, verhuizing, wijzigen van geldlening etc.).

BEMIDDELEN

Wij hebben uitstekende contacten met een groot aantal aanbieders van financiële producten. Voor bemiddeling is een gedegen en passend advies altijd uitgangspunt. Het is ook mogelijk dat wij bemiddelen op basis van een advies dat een andere adviseur heeft opgesteld.

VERZEKERINGEN

Veel Nederlanders zijn dubbel verzekerd, hebben te hoge dekkingen en betalen te hoge premies. Bij autoverzekeringen is de helft van de mensen flink over verzekerd. Ook zijn veel Nederlanders dubbel verzekerd voor medische kosten op reis. U kunt honderden euro’s besparen en dat is snel verdiend in crisistijd. Overlijdensrisiscoverzekeringen zijn de afgelopen jaren flink goedkoper geworden, overstappen kan zich lonen.

ERFRECHT / FAMILIERECHT

Enkele voorbeelden over erfrecht/familierecht:
– Voordat een kind is geboren, heeft het al rechten.
– Als u deelneemt aan het verkeer heeft u rechten en verplichtingen.
– Als u werkt, dat kan zijn in loondienst of als zelfstandige, heeft u rechten en verplichtingen.
– Als u gaat trouwen heeft u rechten en verplichtingen naar elkaar, maar ook naar anderen.
– Als u gaat samenwonen, maakt u onderling afspraken.
– Als u overlijdt, zijn er altijd erfgenamen.

Hierboven staan voorbeelden van zaken die in de praktijk plaatsvinden. Verder geven de voorbeelden aan dat het recht ingewikkeld is. Het is dan ook geen schande om hierbij hulp te vragen over uw positie. Wij kunnen u uitleggen wat uw positie/plaats is in het erfrecht/familierecht. Voor taken die niet tot onze budgetbegeleiding behoren, verwijzen wij u door naar instanties die daartoe bevoegd zijn.

TARIEVEN

De kosten van onze budgetbegeleiding zijn afhankelijk van uw situatie en wat u zelf kunt blijven doen. Uitgangspunt is dat de kosten zich meestal terug verdienen. Het kennismakings/intakegesprek is uiteraard gratis en na inventarisatie kunnen wij u vrijblijvend een inschatting geven van ons tarief.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.