Budget begeleiding

U overweegt om gebruik te gaan maken van de kennis en dienstverlening van ons. Aangezien wij een vertrouwensrelatie met onze klanten van groot belang vinden, informeren wij u met dit dienstverlenings- document graag vooraf over onze dienstverlening, over hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Dit document verplicht u dus niet bepaalde diensten af te nemen van ons of om een bepaald financieel product met een financiële instelling (verzekeraar of bank) te sluiten. Indien wij afwijkende afspraken met u maken betreffende onze dienstverlening en/of onze beloning leggen wij dit via een aparte overeenkomst met u schriftelijk vast.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.